Policy PapersPublikace

Hodnocení sdělení Evropské komise o komplexním přístupu k duševnímu zdraví

V červnu 2023 přijala Evropská komise dlouho očekáváný dokument s názvem „Sdělení o komplexním přístupu k duševnímu zdraví“. Tento dokument má být základním stavebním kamenem přístupu Evropské unie ke zhoršující se epidemii duševního zdraví, která se ještě umocnila nástupem pandemie Covidu 19 a dalších krizí, kterými jsme si v minulých letech jako Evropa prošli a stále procházíme. (European Commission, 2023)

Policy PapersPublikace

Duševní zdraví a well-being

V posledních letech se z dříve tabuizovaného tématu duševního zdraví a well-beingu (přebráno z angličtiny, dá se chápat jako „pocit duševní i tělesné pohody“) stala věc, o které se ve veřejném prostoru mluví stále častěji, avšak k výrazným zlepšením se dostáváme jen velmi pomalu. Duševní zdraví je přitom tématem, které se týká nás všech – podle dat Evropské komise z roku 2018 trpělo jistou formou duševní poruchy v celé Evropě 84 milionů lidí (OECD/EU, 2018).

Briefing PapersPublikace

Zdravotnictví v kontextu španělského předsednictví v Radě Evropské unie 2023

Pandemie COVID-19 udeřila nejsilněji v jihoevropských zemích. Španělsko se ale ze špatného období dokázalo zotavit a téma zdravotnictví se stalo národní prioritou, kterou prosazuje i během svého předsednictví v Radě EU. V rámci ES PRES je také snaha zdravotnicky sjednotit Evropu, čímž se nabízí příležitost pro region střední Evropy a také i pro Českou republiku. Přinést to může např. investiční otázky nebo i šanci na zvýšení prestiže tamního zdravotnictví.

Aktuality

Sborník tezí k aktualizaci státní energetické koncepce

Česká republika v současnosti čelí velké výzvě, kterou představuje politika tzv. zelené tranzice. Cíle i rychlost, s jakou má být tato zásadní proměna nejen tuzemské energetiky provedena, jsou přinejmenším ambiciózní. Aby mohlo dojít k jejich naplnění, je nezbytné postupovat dle předem připraveného a jasného plánu. Ten má poskytnout právě připravovaná aktualizace Státní energetické koncepce České republiky.

Aktuality

Energetická chudoba – podněty expertní skupiny k diskuzi

Problematice energetické chudoby se v ČR dlouhodobě nevěnovala dostatečná pozornost. Česko tak v témata zaostává a nevytvořilo soubor opatření na podporu zranitelných zákazníků a domácností ohrožených energetickou chudobou nebo vystavených riziku, že v případě budoucích šoků nebudou dotčeni energetickou chudobou.

foto pixabay com
Aktuality

Stručně: Co přinesly první dva dny klimatického summitu?

Zahájení summitu COP26 v Glasgow, který má být milníkem v globálním boji s klimatickými změnami, se zúčastnilo přibližně 120 světových lídrů. Předsedající summitu COP Alok Sharma v úvodním slově zdůraznil, že „věda hovoří jasně: příležitost, kterou máme k udržení cíle 1,5°C a k předejití nejhorších možných dopadů klimatických změn, se rychle zmenšuje“.

Aktuality

Co může reálně přinést klimatický summit COP26 v Glasgow?

V neděli bude ve skotském Glasgow zahájen dlouho očekávaný COP26. Již dvacátá šestá konference stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu bude vyvrcholením mezinárodních jednání z posledních dvou let, tj. od zasedání COP25 v Madridu v roce 2019. Ve světle nových vědeckých poznatků byl summit v Glasgow připravován s rostoucím vědomím naléhavosti posílit mezinárodní spolupráci v oblasti ochrany klimatu.

Aktuality

Priority českého předsednictví 2022 a budoucnost evropské ekonomiky

Ve čtvrtek 30. 10. proběhla první ze série online diskuzí Progresivního analytického centra (PAC), která se zaobírá hospodářskými výzvami českého předsednictví Radě EU. Pozvání přijali Danuše Nerudová, ekonomka a rektora Mendelovy univerzity v Brně, Aneta Zachová, šéfredaktora EURACTIV.cz, Tomáš Prouza, viceprezident Hospodářské komory ČR, a Vojtěch Němec, partner Němec&Chvátal Brusel.

Rešerše

Energetická chudoba v programech kandidujících politických stran a koalic

Energetická chudoba je termín používaný pro stav, kdy není dostatek zdrojů pro zajištění energetických potřeb společnosti. Zatímco v rozvojových zemích je energetická chudoba často spojena s nedostatečnou infrastrukturou a tím sníženým přístupem k energetickým zdrojům, ve vyspělé společnosti energetická chudoba dopadá primárně na nízkopříjmové skupiny obyvatelstva.

Napsali o nás

Tomáš Petříček: Necítím hořkost ani nostalgii

„Moje představa narážela na představy mnoha jiných politiků. Sesazení z ministerského křesla mě nepřekvapilo,“ říká bývalý ministr zahraničních věcí za ČSSD Tomáš Petříček. Jak vidí další směřování své strany? A je podle něj česká společnost opravdu euroskeptická?