Pojem resilience je v češtině poměrně nový a jeho význam je víc než aktuální. Co vlastně znamená? Slovo pochází nepřekvapivě z angličtiny a znamená odolnost a pružnost.

Původně se tento pojem využíval primárně v přírodních vědách pro označení odolnosti materiálů před vnějšími vlivy. Postupně se však uchytil i v humanitních vědách, kde vyjadřuje schopnost jednotlivce i celých sociálních systémů postavit se po pádu zpět na nohy a adaptovat se na změny, které přichází. Ať už se jedná o nezvratné klimatické změny, posilující globalizaci a změnu rovnováhy sil ve světě, současnou pandemii COVID-19 apod.

Schopnost resilience je pro moderní společnost zcela zásadní. Pomáhá nám řešit krizové situace a jejich následky tak, aby co nejméně ovlivnily chod společenství a naše společnost tak nemusela zcela překopat svůj způsob života, ale přizpůsobila se změnám s co nejmenšími dopady na jednotlivce nebo části společnosti. K tomu je zapotřebí mimo jiné kreativita při jejich zvládání, sebereflexe a umění poučit se z chyb, integrace různých řešení a flexibilita v jejich použití. Žádná krize totiž není zcela totožná a probíhá v odlišném čase, prostředí či ekonomicko-sociální situaci.

Pandemie COVID-19 ukázala, že reakce na krizi, nejen v českém prostředí, velmi omezeně uplatnila některé možnosti, které společenská odolnost nabízí politikům, veřejným institucím i částem krizového řízení. Nyní je čas se poučit z prožité zkušenosti a za použití konceptu resilience připravit naši společnost na možné budoucí krize.

Obdobná situace je i s řešením problémů spojených s globální změnou klimatu. V této oblasti svět zaspal a samotnou klimatickou změnu již podle všeho není schopen zvrátit. Nyní tak již nezbývá, než se na nadcházející změny adaptovat, přizpůsobit se jim, aniž by došlo k prohloubení jiných problémů, prohlubování propastí ve společnosti a oslabování její soudržnosti, nebo přesouvání nákladů do jiných částí světa.

Progresivní analytické centrum si jako jeden ze svých hlavních úkolů vytyčilo osvětu a propagaci problematiky společenské resilience, včetně uplatnění konceptu při přípravě krizového řízení a vyrovnávání se se změnami na všech úrovních, zejména pak s důrazem na místní a regionální komunity, obce a města. Protože jen odolná společnost má šanci v dnešní turbulentní době zajistit skutečnou bezpečnost a udržitelnou prosperitu všem.