Hospodářský koridor  Indie–Střední východ–Evropa (IMEC):  Řecko a Indie jako krajní body  tepny mezi dvěma světy

Hospodářský koridor Indie–Střední východ–Evropa (IMEC): Řecko a Indie jako krajní body tepny mezi dvěma světy

S novými cíli Evropské strategické autonomie přicházejí nové možnosti pro členské státy. S rostoucím obrannými i obchodními zájmy v Indo-Pacifiku se příležitosti chytá nejen Španělsko, ale i Řecko, opačná strana Středozemního moře, cílící především na Indii. Poprvé po 40 letech navštívil Řecko sám premiér Indie Módí.