Sociální a ekonomická identita Ústeckého kraje a vnímání procesu zelené transformace

Sociální a ekonomická identita Ústeckého kraje a vnímání procesu zelené transformace

Výzkum s názvem Sociální a ekonomická identita Ústeckého kraje a vnímání procesu zelené transformace zkoumal kvalitativními metodami obyvatele Ústeckého kraje, kteří se cítí ohroženi zelenou transformací, ke které nás zavazuje Zelená dohoda pro Evropu – anglicky The European Green Deal, a zelenou politikou Evropské unie.

Hospodářský koridor  Indie–Střední východ–Evropa (IMEC):  Řecko a Indie jako krajní body  tepny mezi dvěma světy

Hospodářský koridor Indie–Střední východ–Evropa (IMEC): Řecko a Indie jako krajní body tepny mezi dvěma světy

S novými cíli Evropské strategické autonomie přicházejí nové možnosti pro členské státy. S rostoucím obrannými i obchodními zájmy v Indo-Pacifiku se příležitosti chytá nejen Španělsko, ale i Řecko, opačná strana Středozemního moře, cílící především na Indii. Poprvé po 40 letech navštívil Řecko sám premiér Indie Módí.

Hodnocení sdělení Evropské komise o komplexním přístupu k duševnímu zdraví

Hodnocení sdělení Evropské komise o komplexním přístupu k duševnímu zdraví

V červnu 2023 přijala Evropská komise dlouho očekáváný dokument s názvem „Sdělení o komplexním přístupu k duševnímu zdraví“. Tento dokument má být základním stavebním kamenem přístupu Evropské unie ke zhoršující se epidemii duševního zdraví, která se ještě umocnila nástupem pandemie Covidu 19 a dalších krizí, kterými jsme si v minulých letech jako Evropa prošli a stále procházíme. (European Commission, 2023)

Duševní zdraví a well-being

Duševní zdraví a well-being

V posledních letech se z dříve tabuizovaného tématu duševního zdraví a well-beingu (přebráno z angličtiny, dá se chápat jako „pocit duševní i tělesné pohody“) stala věc, o které se ve veřejném prostoru mluví stále častěji, avšak k výrazným zlepšením se dostáváme jen velmi pomalu. Duševní zdraví je přitom tématem, které se týká nás všech – podle dat Evropské komise z roku 2018 trpělo jistou formou duševní poruchy v celé Evropě 84 milionů lidí (OECD/EU, 2018).