Poslání PACu

Naše česká a evropská, společnost stojí před zásadními změnami, které se významně dotknou našich životů

Vedle dlouhodobých sociálních, ekologických, bezpečnostních a ekonomických problémů – chudoba, rostoucí nerovnosti, znečištění životního prostředí, kvalita potravin, mezinárodní konflikty – je potřeba hledat cesty, jak čelit výzvám, které s sebou přináší klimatické změny, nové pokročilé technologie, ale také nové hrozby pro demokracii v Evropě a měnící se mezinárodní politické a bezpečnostní prostředí.

Posláním Progresivního analytického centra jako nezávislého nadstranického institutu je prohlubování našeho chápání těchto společenských trendů prostřednictvím kritické analýzy, zkvalitňování veřejné debaty o nich a rovněž nabídka progresivních řešení a nápadů, stejně jako podpora politických návrhů. To vše s cílem zlepšit život všem občanům v naší zemi a v Evropě. Podporou otevřeného a upřímného dialogu, propojováním odborníků s veřejností napříč sociálními bublinami, překonáváním společenské polarizace a na praktická řešení zaměřenou interdisciplinární analýzou chceme přispět k posilování odolnosti, udržitelnosti a odpovědnosti naší společnosti jako cesty k zajištění lepší budoucnosti pro dnešní i budoucí generace.

Tomáš Petříček

ředitel

Bývalý ministr zahraničních věcí České republiky. Vystudoval magisterský a doktorandský program oboru mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Obhájil zde disertační práci na téma „Perspektivy energetické bezpečnosti Evropské unie“. V průběhu studia absolvoval také pobyt na Université Libre de Bruxelles. Dále získal tituly M.A. na bruselském Centre Européen de Recherches Internationales et Stratégiques v oboru Governance a rozvojová politika a na University of Warwick v oboru Mezinárodní politická ekonomie. S manželkou Ivou, se kterou se seznámil během studií, má dceru a syna.

Mgr. Lukáš Henzl

Mgr. Lukáš Henzl

předseda správní rady

Lukáš Henzl je absolventem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v oboru Politologie. Během studií se zaměřoval zejména na oblast stranických a volebních systémů. Má zkušenosti s vedením volebních kampaní a přípravou volebních programů, profesně se pak zaměřil vedle oblasti marketingu i na problematiku sociální politiky a evropských fondů. Lukáš je hrdým otcem malého synka, k němuž si spolu s manželkou pořídili ještě fenku Welsh Corgiho. Mezi jeho záliby patří převážně jeho rodina, novověká a moderní historie a pěší turistika..

Anna Gümplová

Anna Gümplová

předsedkyně dozorčí rady

Anna Gümplová vystudovala Mezinárodní teritoriální studia na FSV UK se zaměřením na Blízký východ. Pracovala jako asistentka zelené náměstkyně pražské primátorky. Je poradkyní radní hlavního města pro kulturu a v Galerii hlavního města Prahy. Angažovala se v Arnice, Amnesty International, Greenpeace, hnutí Limity jsme my a v mládežnické politické organizaci Mladí zelení, kterou vedla. Byla členkou vedení Federace mladých evropských zelených. Od roku 2020 je místopředsedkyní Zelených. Zajímá se o klimatickou politiku, sociálně environmentální transformace.

Ing. Karel Machovec

Ing. Karel Machovec

člen dozorčí rady

Karel Machovec se celý život specializuje na oblasti životního prostředí, energetiky, místního rozvoje a zemědělství. Vystudoval VŠCHT a následně prošel i postgraduálním studiem analytické chemie. V letech 1996 – 1998 zasedal v poslanecké sněmovně a předsedal zemědělskému výboru. V minulosti působil jako viceprezident Agrární komory ČR a odborný poradce generálního ředitele CzechInvestu a několika ministrů. Zajímá se o umění, historii a politiku. V rámci Progresivního analytického centra se zaměřuje na problematiku energetické politiky 21. století a udržitelného zemědělství.

Mgr. Martin Raška

Mgr. Martin Raška

člen správní rady

Martin Raška je ajťák, příležitostný politik, sportovec a táta od rodiny. Když zrovna neřeší složité IT systémy a kybernetickou bezpečnost, věnuje se ve volných chvílích své úžasné rodině a svým životním koníčkům – politice a historii. Vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy na Institutu politologických studií. Profesně se věnuje oblasti informačních technologií a digitalizaci. Ve státní správě spolupracoval na přeshraničních projektech rozvoje rozsáhlých IT systému, v komerční sféře se věnoval oblasti digitalizace médií. Působil mimo jiné jako poradce ministra zahraničních věcí pro oblast kybernetické bezpečnosti. 

Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D.

Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D.

člen dozorčí rady

Jakub Štědroň působí jako ředitel Domu národnostních menšin, o. p. s. V roce 2007 ukončil studium Filosofické fakulty UK v oboru Teorie kultury/Kulturologie. V roce 2016 získal titul Ph.D. na této fakultě. Tématem jeho práce byla Historie a současnost afirmativních opatření v USA. V minulosti mimo jiné přednášel politický marketing na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, jako výzkumný pracovník SOCIOKLUBu se zaměřoval na romskou politiku a jako dobrovolník působil na ekologických a sociálních projektech v Irsku a Rakousku. Je šťastným otcem dvou dcer.  Věnuje se sportu, sbírání map a romské kultuře či zeměpisu.

Bc. Vojtěch Mráz

Bc. Vojtěch Mráz

člen správní rady

Vojtěch Mráz se v rámci svého profesního života zaměřuje primárně na oblast obchodu, ekonomiky a správného nastavování firemních procesů, jelikož jen společnosti s funkčními procesy jsou dlouhodobě udržitelné a konkurenceschopné. Vojtěch je absolventem Západočeské univerzity v Plzni v oboru Ekonomická a regionální geografie. Jako své koníčky označuje přátele, politiku a strategické hry.

Ludmila Rašková

Ludmila Rašková

Junior socioložka

Ludmila Rašková je studentkou Sociologie na Institutu sociologických studií Fakulty Sociálních věd Univerzity Karlovy. Mezi její oblasti zájmu patří politická sociologie, ekonomická sociologie a antropologie, konkrétně mechanismy kapitalismu. V PAC se věnovala postojům obyvatel Ústeckého kraje na lokální implementaci Green Dealu, nyní zde působí na pozici Junior socioložka. 

Naše kancelář v Praze

Opero
Salvátorská 931/8
Staré Město,
110 00, Praha 1
+420 778 545 664