PUBLIKACE

Promoting ecological transformation: Public subsidies for the private sector in Italy, Austria, Germany and Poland

"The issue of green transition has been a long-standing and increasingly frequent topic in EU policy. Member States are agreeing at the European level to take joint action. However, the issue has to be tackled primarily at a national level with policies adapted to the local problems of the country in question. In addition to society itself, private actors are also vulnerable to Member States in the green transition and the fight against climate change. It is these that the states are trying to help with their national Recovery and Resilience Plans, jointly financed by EU funds."

Podpora ekologické transformace: veřejné dotace pro soukromý sektor v Itálii, Rakousku, Německu a Polsku

"Otázka zeleného přechodu je v politice Evropské unii dlouhodobým a stále častějším tématem. Členské státy se sice domlouvají na evropské úrovni k společným krokům. Problematiku musí ale řešit především na národní úrovni s přizpůsobenou politikou k lokálním problémům daného státu. Kromě samotné společnosti jsou pro členské státy zranitelné v otázce zeleného přechodu a boje se změnou klimatu i soukromé subjekty. Právě těm se státy snaží pomoci svými národními Plány obnovy a odolnosti, financovány společně z fondů EU."

Hodnocení sdělení Evropské komise o komplexním přístupu k duševnímu zdraví

V červnu 2023 přijala Evropská komise dlouho očekáváný dokument s názvem „Sdělení o komplexním přístupu k duševnímu zdraví“. Tento dokument má být základním stavebním kamenem přístupu Evropské unie ke zhoršující se epidemii duševního zdraví, která se ještě umocnila nástupem pandemie Covidu 19 a dalších krizí, kterými jsme si v minulých letech jako Evropa prošli a stále procházíme. (European Commission, 2023)

The Spanish Presidency of the Council of the EU 2023

Spain holds the Presidency of the European Union from 1 July. The current Presidency faces many challenges: from security to energy, health and foreign policy. In all cases, Spain has an important role to play in the development of the Union as a whole.

Duševní zdraví a well-being

V posledních letech se z dříve tabuizovaného tématu duševního zdraví a well-beingu (přebráno z angličtiny, dá se chápat jako „pocit duševní i tělesné pohody“) stala věc, o které se ve veřejném prostoru mluví stále častěji, avšak k výrazným zlepšením se dostáváme jen velmi pomalu. Duševní zdraví je přitom tématem, které se týká nás všech – podle dat Evropské komise z roku 2018 trpělo jistou formou duševní poruchy v celé Evropě 84 milionů lidí (OECD/EU, 2018).