Na konci dubna jsme vyhlásili soutěž Spravedlivá a udržitelná budoucnost, ve které jsme položili tři otázky:

  1. Lze zajistit ve věci přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství ochranu sociálně slabších skupin obyvatelstva tak, aby dopady tohoto přechodu postihly tyto skupiny co nejmenší měrou?
  2. Jak zajistit, aby v důsledku snahy o přechod k nízkouhlíkovému hospodářství nedošlo k prohlubování nerovností v české a evropské společnosti? Případně, jak danou nerovnost alespoň omezit?
  3. Jak moc účinné jsou dle Vás nástroje energetické politiky České republiky, co byste na současné české strategii změnili a proč?

 

Vítězem se stal student Jakub Dlabaja, gratulujeme.

PAC - Spravedlivá a udržitelná budoucnost - vítězná esej (autor Jakub Dlabaja)