Od 1. července Španělsko předsedá Evropské unii. Současné předsednictví čelí mnoha výzvám: od bezpečnostní, přes energetickou, zdravotní, až po zahraniční politiku. Ve všech případech hraje Španělsko důležitou roli pro vývoj celé Unie.

ES PRES 2023 - Poziční studie PAC V4