Jak může fungovat moderní město? Jak hledat inovace v dopravě a podpořit udržitelnou mobilitu? A jak mohou obce a města inovacemi zlepšit život občanů?

Toto a mnoho dalšího jsme probírali s ředitelem EIT Urban Mobility Traianem Urbanem, který představil nejen tuto iniciativu, ale také ukázky dobré praxe spolupráce měst a inovátorů. Následovala prezentace zástupců českého start-upu CITYA mobility, ve které jsme se dozvěděli více o mobilitě a chytrých a inovativních řešeních. Tato řešení mohou pomoci lidem uspořit finance, snížit zátěž pro životní prostředí i pomoci s problémy s dopravní obslužností. Debata se také neobešla bez tématu evropské spolupráce měst a toho, jaké jsou možnosti k zajišťování prostředků na vlastní projekty měst a obcí.

V sobotu jsme se věnovali především tématu participace s předním českým odborníkem Tomas Rakos. Zaměřili jsme se na to, jak správně nastavit a využít nástroje k zapojení veřejnosti do rozhodování o rozvoji a podobě našich měst a obcí. Na závěr jsme se věnovali komunitní energetice. Je to cesta jak jednak pomoci občanům v současné energetické krizi, ale dlouhodobě také přispět k větší udržitelnosti české energetiky. Rádi bychom poděkovali za podporu EIT Urban Mobility při pořádání 1. Progresivního kempu!

O EIT Urban Mobility

EIT Urban Mobility, iniciativa Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), orgánu Evropské unie, si klade za cíl urychlit řešení a přechod na uživatelsky orientovaný, integrovaný a skutečný multimodální přepravní systém. Jako přední evropská inovační komunita pro městskou mobilitu se EIT Urban Mobility snaží předcházet roztříštěnosti usnadněním spolupráce mezi městy, průmyslem, akademickou obcí, výzkumem a inovacemi při řešení nejurgentnějších problémů měst v oblasti mobility. S využitím měst jako živých laboratoří jejich průmysl, výzkum a univerzitní partneři názorně předvedou, jak mohou nové technologie fungovat při řešení skutečných problémů v existujících městech, a to takovým způsobem, že mohou zajišťovat přepravu obyvatel, zboží a odpadu chytřejšími metodami. Více informací naleznete na www.eiturbanmobility.eu.