Sborník tezí k aktualizaci státní energetické koncepce

Sborník tezí k aktualizaci státní energetické koncepce

Česká republika v současnosti čelí velké výzvě, kterou představuje politika tzv. zelené tranzice. Cíle i rychlost, s jakou má být tato zásadní proměna nejen tuzemské energetiky provedena, jsou přinejmenším ambiciózní. Aby mohlo dojít k jejich naplnění, je nezbytné postupovat dle předem připraveného a jasného plánu. Ten má poskytnout právě připravovaná aktualizace Státní energetické koncepce České republiky.