Zdravotnictví v kontextu španělského předsednictví v Radě Evropské unie 2023

Zdravotnictví v kontextu španělského předsednictví v Radě Evropské unie 2023

Pandemie COVID-19 udeřila nejsilněji v jihoevropských zemích. Španělsko se ale ze špatného období dokázalo zotavit a téma zdravotnictví se stalo národní prioritou, kterou prosazuje i během svého předsednictví v Radě EU. V rámci ES PRES je také snaha zdravotnicky sjednotit Evropu, čímž se nabízí příležitost pro region střední Evropy a také i pro Českou republiku. Přinést to může např. investiční otázky nebo i šanci na zvýšení prestiže tamního zdravotnictví.

Sborník tezí k aktualizaci státní energetické koncepce

Sborník tezí k aktualizaci státní energetické koncepce

Česká republika v současnosti čelí velké výzvě, kterou představuje politika tzv. zelené tranzice. Cíle i rychlost, s jakou má být tato zásadní proměna nejen tuzemské energetiky provedena, jsou přinejmenším ambiciózní. Aby mohlo dojít k jejich naplnění, je nezbytné postupovat dle předem připraveného a jasného plánu. Ten má poskytnout právě připravovaná aktualizace Státní energetické koncepce České republiky.