Hodnocení sdělení Evropské komise o komplexním přístupu k duševnímu zdraví

Hodnocení sdělení Evropské komise o komplexním přístupu k duševnímu zdraví

V červnu 2023 přijala Evropská komise dlouho očekáváný dokument s názvem „Sdělení o komplexním přístupu k duševnímu zdraví“. Tento dokument má být základním stavebním kamenem přístupu Evropské unie ke zhoršující se epidemii duševního zdraví, která se ještě umocnila nástupem pandemie Covidu 19 a dalších krizí, kterými jsme si v minulých letech jako Evropa prošli a stále procházíme. (European Commission, 2023)

Duševní zdraví a well-being

Duševní zdraví a well-being

V posledních letech se z dříve tabuizovaného tématu duševního zdraví a well-beingu (přebráno z angličtiny, dá se chápat jako „pocit duševní i tělesné pohody“) stala věc, o které se ve veřejném prostoru mluví stále častěji, avšak k výrazným zlepšením se dostáváme jen velmi pomalu. Duševní zdraví je přitom tématem, které se týká nás všech – podle dat Evropské komise z roku 2018 trpělo jistou formou duševní poruchy v celé Evropě 84 milionů lidí (OECD/EU, 2018).

Zdravotnictví v kontextu španělského předsednictví v Radě Evropské unie 2023

Zdravotnictví v kontextu španělského předsednictví v Radě Evropské unie 2023

Pandemie COVID-19 udeřila nejsilněji v jihoevropských zemích. Španělsko se ale ze špatného období dokázalo zotavit a téma zdravotnictví se stalo národní prioritou, kterou prosazuje i během svého předsednictví v Radě EU. V rámci ES PRES je také snaha zdravotnicky sjednotit Evropu, čímž se nabízí příležitost pro region střední Evropy a také i pro Českou republiku. Přinést to může např. investiční otázky nebo i šanci na zvýšení prestiže tamního zdravotnictví.

Sborník tezí k aktualizaci státní energetické koncepce

Sborník tezí k aktualizaci státní energetické koncepce

Česká republika v současnosti čelí velké výzvě, kterou představuje politika tzv. zelené tranzice. Cíle i rychlost, s jakou má být tato zásadní proměna nejen tuzemské energetiky provedena, jsou přinejmenším ambiciózní. Aby mohlo dojít k jejich naplnění, je nezbytné postupovat dle předem připraveného a jasného plánu. Ten má poskytnout právě připravovaná aktualizace Státní energetické koncepce České republiky.