Energetická chudoba v programech kandidujících politických stran a koalic

Energetická chudoba v programech kandidujících politických stran a koalic

Energetická chudoba je termín používaný pro stav, kdy není dostatek zdrojů pro zajištění energetických potřeb společnosti. Zatímco v rozvojových zemích je energetická chudoba často spojena s nedostatečnou infrastrukturou a tím sníženým přístupem k energetickým zdrojům, ve vyspělé společnosti energetická chudoba dopadá primárně na nízkopříjmové skupiny obyvatelstva.